BAŞVURU FORMU

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ KVKK BAŞVURU FORMU

Revizyon Numarası: v.1

Yayın Tarihi: ..../..../....

Revizyon Tarihi: ..../..../....

İlgili kişinin iletişim bilgileri:

Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

  1. ☐ Mevcut Çalışanıyım

  2. ☐ Eski Çalışanım

  3. ☐ Diğer

    ………………………………………………………..………..…………………………..…

* Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

* Yıldız ile işaretli olan alanların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi ve 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulü başlıklı 5. maddesi uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takdirde, başvurunuz işleme alınamayacaktır. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek FS Teknoloji Anonim Şirketi Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak iletebileceğiniz gibi adresine de iletebilirsiniz.