K.V.K.K. ve GİZLİLİK POLİTİKASI

FS TEKNOLOJİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Biz kimiz?

FS Teknoloji Anonim Şirketi (“FanSupport”) Türkiye merkezli bir şirkettir.

 

Kişisel verileriniz FanSupport tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca aşağıda detayları belirtilecek kapsamda ve şekilde işlenebilecektir.

 

Bu bildirim, FanSupport’un platform üyeleri ve ziyaretçileri (“Kullanıcı”) ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Bildirimi, FanSupport’a ait olan www.fansupport.com web ve mobil sitesi ile FanSupport mobil uygulaması ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde sunulan her türlü hizmet aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

 

Hangi verileri topluyoruz?

 

Kullanıcı herhangi bir platform ile etkileşime girdiğinde, FanSupport, kullanıcı ile ilgili belirli verileri toplayabilmektedir. Bu veriler 2 kategoriye ayrılmaktadır: 1) kullanıcıların paylaştığı, kendileri ile ilgili kullanıcı verileri ve 2) tarafımızca elektronik olarak toplanan kullanıcının uygulama veya web sitesi ile etkileşime girme neticesindeki verileri veya kullanıcı verileri (hepsi birlikte “Kullanıcı Bilgileri”).

 

Aşağıda belirtilen Kullanıcı Bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak toplanmaktadır:

 

Kullanıcı’nın FanSupport mobil uygulaması veya FanSupport web sitesine kaydolurken paylaştığı bilgiler,

Kullanıcı’nın mobil uygulamaya veya web sitesini kullanırken seçmiş oldukları taraftar gruplarına dair bilgiler, sanal cüzdan bakiye bilgileri,

Kullanıcı’nın IP adresleri, bağlantı bilgileri, reklam verileri, sayfa görüntüleme istatistikleri,

Kullanıcı’nın uygulama veya web sitesini kullanırken sistem içerisinde yorum yapması ve başlık açması hallerinde yorum, beğeni ve başlıklara dair bilgiler,

Kullanıcı’nın katılmış olduğu kampanyalara dair katılım bilgileri ve detayları,

Kullanıcı’nın hesaplarına, bankalara ve kampanyalara para transfer işlemlerine dair detaylar,

Kullanıcı’nın bize ulaşın sekmesi ile yapmış oldukları görüşmelerde paylaştığı bilgiler,

 

Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Kullanıcı Bilgileri’ni, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kullanmaktayız.

 

Kullanıcı Bilgileri aşağıda yer alan amaçlarla kullanılmaktadır:

 

Uygulama ve web sitesini yönetmek,

Kullanıcı’ya taahhüt edilen ve kullanıcılar tarafından talep edilen hizmeti sağlamak,

Kullanıcı’nın kişiselleşmiş hizmet almasını sağlamak,

Kullanıcı’yı hizmette yapılan değişiklikler, düzenlemeler doğrultusunda bilgilendirmek,

Kullanıcı’ya e-posta, mesaj ya da cihaz bildirimleri gönderebilmek,

Kullanıcı’nın katılmış olduğu kampanyanın sonucuna göre gerekli bakiyeyi tarafına ya da kullanıcı tarafından bağışlanan kuruma iletmek,

Kullanıcı bağışlamalarının tarafı olan niteliği gereği dernek olan kurumlara 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca gerekli bilgileri vermek,

Soru, şikayet ve öneriler konusunda yardımcı olmak,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri paylaşmak,

 

Verilerinizi kimlere aktarabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 

Dernek niteliğini haiz kurumlara, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ndan dolayı verilerinizi iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Uygulama ve web sitesi optimizasyonunda ve geliştirmelerinde yardımcı olan iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Para transfer işlemlerinde herhangi bir sorun veya gecikme yaşanması durumlarında verilerinizi iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Kampanya katılım detaylarınızı istatistiki olarak iş ortaklarımız ile paylaşılabiliriz,

Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya şartlarımızı yerine getirmek veya uygulamak için yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz,

 

Verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebeplerle topluyoruz?
Kişisel verileriniz FanSupport tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik Politikası içerisinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

KVKK’nın 12.maddesi doğrultusunda veri sorumluları gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması suretiyle güvenlik düzeyini temin etmelidir. FanSupport çalışanlarını gerekli politika ve prosedürlerin yayımlanması ile bilgilendirmektedir. Ayrıca kişisel veri barındıran ortamlarda teknik tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda:

 

Erişim loglarını düzenli olarak tutmaktayız,

Güncel anti-virüs yazılımlarını kullanmaktayız,

Kişisel veri içeren ortamlarda güvenlik duvarları kullanmaktayız,

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini takip etmekteyiz,

Kişisel verilerinizi şifreli olarak saklamaktayız,

Bulutta yer alan kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktayız,

Şirket içinde gerekli riskleri belirlemiş, güvenlik düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,

 

Çocukları nasıl koruyoruz?

FanSupport yetişkinler ile birlikte çocukların da kişisel verilerini korumaya çalışmaktadır. Web sitesi ve uygulamamız 13 yaşından (kanunların gerektirdiği hallerde diğer yaşlardan) küçük çocuklara yönelik değildir. Halihazırda web sitesi ve uygulamamız 18 yaşın altında yer alan kişilerin üyeliklerini kabul etmemektedir. Bu yüzden çocukların kullandıkları aygıta göre IP adresi, aygıt (device) ID’si, MAC adresi dışında herhangi bir verisine erişim sağlamamaktayız.

 

Bir veli ya da vasi iseniz, çocuğunuzdan toplanan kişisel verilerin silinmesini ya da düzeltilmesini istiyorsanız, politikada açıklanan şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda sayılan hallere aykırı olarak bir çocuğun kişisel verilerini FanSupport ile paylaştığını fark edersek toplanan kişisel veriler, saklanmak için yasal zorunluluğumuz bulunmadığı sürece, imha edilecektir.

 

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca sunulan hizmete ait Veri Sorumlusu’nun bilgileri şu şekildedir:

 

FS Teknoloji Anonim Şirketi,

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.