AYDINLATMA METNİ

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“FanSupport”)

ÇEREZ POLİTİKASI


Yayın Tarihi
Revizyon Numarası
Revizyon Tarihi

01/06/2022
v.1
..../..../....

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FS Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket/FanSupport”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FS Teknoloji Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Adres: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul

E-Posta:

İşlenen Kişisel Veriler

Üye konumundaysanız;

 1. Kimlik Bilgileri: ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, uyruk, cinsiyet;

 2. İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

 3. İşlem Güvenliği Bilgileri: IP Adresi, MAC Adresi, Aygıt Kimliği (Device ID);

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

 1. Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

 2. İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız;

 1. Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

 2. İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

Çalışan konumundaysanız;

 1. Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik numarası, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik seri numarası, uyruk, imza, fotoğraf,

 2. İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,

 3. Özlük Bilgileri: işe giriş tarihi, izin tarihleri,

 4. Müşteri İşlem Bilgileri: hesap numarası, IBAN bilgisi, banka bilgisi,

 5. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: kamera kayıtları,

 6. Mesleki Deneyim: çalışma geçmişi,

 7. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf,

 8. Sağlık Bilgileri: sağlık raporu;

Ziyaretçi konumundaysanız;

 1. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: kamera kayıtları;

İşlenen Kişisel Veriler

Üye konumundaysanız;

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız;

Çalışan konumundaysanız;

Ziyaretçi konumundaysanız;

Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla, özellikle;

Kartvizit oluşturulması amacıyla kimlik verilerinizi tedarikçilerimize aktarabiliyoruz.

Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

Toplantı düzenlemelerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik verilerinizi toplantıyı tertip eden kuruma aktarabiliyoruz.

Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, özellikle;

Masraf kayıtlarınızın tutulması, fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, özlük ve müşteri işlem verilerinizi mali müşavirimize aktarabiliyoruz.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla, özellikle;

Ödeme hizmetlerinin düzenlenmesi, sanal cüzdan oluşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti aldığımız kuruma kimlik ve iletişim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.

Çalışan yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

Yemek kartı oluşturma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize kimlik verilerinizi aktarabiliyoruz.

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

SGK bildirim işlemlerinizin yapılması için kimlik bilgilerinizi mali müşavirimize aktarabiliyoruz.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

Web sitesi yük testlerinin yapılması, web panel kontrolünün ve bakımının sağlanması, web panelde teknik tedbirlerin alınabilmesi, istatistik bilgilerinin tutulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinizi aktarabiliyoruz.

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, özellikle;

Bağış yapan kişinin kimlik verilerini, bağış yapılan kulübe aktarabiliyoruz.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, özellikle;

Kamu kurumları tarafından talep edilen bilgileri aktarabiliyoruz.

Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla, özellikle;

Bina giriş kartı oluşturulması amacıyla kimlik bilgilerinizi ve fotoğrafınızı bina/site yönetimine aktarabiliyoruz. amacıyla aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

 1. İletişim Sonuçlarının Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 2. Kulüplerle İletişime Geçilmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 3. Çalışan Adayı Kontrol Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta, kariyer.net, Linkedin gibi paylaşım panellerinden alınmak suretiyle,

 4. Sözleşme İletim Süreçlerinin Yürütülmesinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta, yoluyla alınmak suretiyle,

 5. Ajans İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 6. Kartvizit Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 7. Toplantı Yönetimi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 8. Üye Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesinden alınmak suretiyle,

 9. İş Ortakları İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta ya da fiziki alınmak suretiyle,

 10. Kullanıcı Sistem Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesinden alınmak suretiyle,

 11. Özlük Dosyası Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 12. Yıllık İzin İşlemlerinin Takibi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden alınmak suretiyle,

 13. Masraf Kayıtlarının Tutulması Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden alınmak suretiyle,

 14. Zimmet Formlarının Tutulması Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden alınmak suretiyle,

 15. Doğum Günü Kutlama/Hediye Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden alınmak suretiyle,

 16. Bina Giriş Kartı Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta, elden alınmak suretiyle,

 17. Yemek Kartı Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta, elden alınmak suretiyle,

 18. Kamera Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: kamera kayıt cihazı ile toplanmak suretiyle,

 19. Kurumsal E-Posta Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta, elden alınmak suretiyle,

 20. Fatura Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta, elden alınmak suretiyle,

 21. Kullanıcı Cihaz Dil Belirleme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 22. Kullanıcı Profil Fotoğrafı Eşleştirme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 23. Kullanıcı SMS Doğrulama Kontrol Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 24. Kullanıcı E-Posta Doğrulama Kontrol Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 25. Kullanıcı Sistem Girişi Kontrol Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 26. Kullanıcı Üye Eşleştirme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 27. Kullanıcı Yetki Seviyesi Belirleme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 28. Sözleşme İmzalanma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 29. Dış Kaynak (Outsource) İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 30. Ödeme Hizmeti İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,

 31. Panel Hesap Yönetim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: panel üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 32. Mobil Uygulamada Aygıt Tespiti Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: mobil uygulama üzerinden otomatik işleme suretiyle,

 33. Çalışan Sözleşme Akdi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: elden alınmak suretiyle, toplanmaktadır.

İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna https://fansupport.com/basvuruformu.html adresinden erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.